Oded B

June 14 2023#עו"ד רשלנות בלידה

אין ספק, רשלנות רפואית בהריון או בלידה היא אחד מהנושאים הכי כאובים שיש בדיני הרשלנות הרפואית. עם זאת, חשוב לזכור כי מישהו צריך לשלם על אותן הוצאות רפואי...

Oded B3 min read